Funny Status In Hindi

“पढ़ो पढ़ो, मेरा स्टेट्स पढ़ो, पढ़ेगा इन्डिया तभी तो बढ़ेगा इन्डिया”

“पढ़ो पढ़ो, मेरा स्टेट्स पढ़ो, पढ़ेगा इन्डिया तभी तो बढ़ेगा इन्डिया”   Aaj mainne 🍑 mo se puchha : mo main jeevan mein aage badhane

Read more